Misja

GIGA powstała w celu budowania obiektów dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych z zachowaniem szczególnej troski o jakość wykonania oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Każdy członek spółki GIGA, poczynając od inżynierów oraz analityków, a na dyrektorach oraz zarządzie kończąc, jest świadom, że budowanie jest czymś więcej niż tylko zagadnieniem konstrukcyjno-inżynierskim.

Budownictwo polega nie tylko na wznoszeniu nowych konstrukcji, budowanie to także dążenie do osiągania trwałych oraz wartościowych relacji międzyludzkich pomagających tworzyć lepsze jutro.

Nasza misja

Wizja

GIGA od początku swojego istnienia dąży do wyznaczania trendów w dwóch głównych dziedzinach – efektywności produkcji oraz rozwoju pracowników

Efektywność produkcji rozumiemy jako stałe prace badawcze w zakresie optymalnego użycia materiałów a także minimalizacji odpadów powstających na budowie. Takie odpowiedzialne zarządzanie surowcami pomaga chronić środowisko naturalne. Jest to również optymalizacja operacyjna pozwalająca osiągać lepszą terminowość oraz stale podwyższać jakość realizacji.

Efektywność produkcji

Nasze przedsiębiorstwo dokłada ogromnych starań, aby stworzyć miejsce do pracy, z którym każdy pracownik będzie się utożsamiać i w którym w pełni wykorzysta swoje zdolności. Tworzymy warunki do poszerzania horyzontów naszych pracowników i współpracowników, dzięki ciągłemu wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. Pozwalamy im rozwijać się w różnych dziedzinach oraz podwyższać swoje kompetencje. Takie działanie pozwala uelastyczniać organizację na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Inwestujemy w pracowników

System wartości:

Solidność

Solidność

Stabilna konstrukcja musi opierać się na solidnym fundamencie. W naszej firmie to przejrzyste zasady działania pozwalają nam osiągać wysoką jakość. Zespół GIGA od lat udowadnia swoją rzetelność, która motywuje inne firmy do naśladowania dobrych praktyk.


Kreatywność

Kreatywność

Doceniamy osoby, które wykazują inicjatywę i pragną stale się doskonalić. Każdy pracownik może swoim działaniem pomóc organizacji, ponieważ strategiczne decyzje są równie ważne co bieżące działania. Wierzymy, że każdy pracownik może stać się promotorem zmiany na lepsze.


Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Każdy z nas z pasją wykonuje powierzone zadania, bo wszyscy dążymy do wspólnego celu. Doceniamy pracę naszych współpracowników i jesteśmy gotowi do działania, gdy można pomóc całemu zespołowi. Podejmujemy decyzje z troską o środowisko naturalne, kierując się zasadą: „Przyszłe pokolenia powinny zastać Ziemię w takim samym lub lepszym stanie”.

Jak nasze dążenia są realizowane?


Zamknij