GIGA zdaje sobie sprawę, że realizacja każdego z projektów powinna nieść ze sobą odpowiednie zbilansowanie korzyści ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. Wizja Zrównoważonego Rozwoju firmy opierająca się na 3 filarach pozwala na identyfikację obszarów mogących stwarzać ryzyko oraz dostarcza informacji na temat możliwości zwalczania lub ograniczania negatywnych skutków działalności biznesowej. Przedstawia również ścieżkę rozwoju pracowników pozwalającej im nieustannie się doskonalić oraz patrzeć na każdy projekt w sposób bardziej kompleksowy w skali mikro oraz makro.

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

Pracownicy GIGA kładą duży nacisk na utrzymywanie partnerskich stosunków niezależnie od drugiej strony transakcji.

ZOBACZ WIĘCEJ
Odpowiedzialny rozwój

Odpowiedzialny rozwój

Działamy w sposób koncentrujący się na jakości wykonywanej pracy oraz ograniczaniu podziałów społecznych.

ZOBACZ WIĘCEJ
Ekologiczny rozwój

Ekologiczny rozwój

Podejmujemy konkretne działania, aby minimalizować negatywny wpływ działalności biznesowej na środowisko.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamknij