GIGA powstała ponad 20 lat temu i nieprzerwanie świadczy usługi z zakresu budownictwa, energetyki oraz generalnego wykonawstwa. Unikalny sposób organizacji przedsiębiorstwa skupiający się na dwóch głównych aspektach, czyli efektywności produkcji oraz elastyczności organizacyjnej, umożliwiły stabilny rozwój.

GIGA posiada szeroką kadrę inżynierską, wspieraną przez doświadczone brygady budowlane. Zgromadzona wiedza i stale ulepszana struktura organizacyjna, a także dobrze przemyślana digitalizacja umożliwiają naszej firmie realizację projektów na każdym poziomie złożoności technicznej. Przez lata stale rozszerzaliśmy wachlarz świadczonych usług, dzięki czemu dzisiaj, jesteśmy w stanie świadczyć usługę generalnego wykonawstwa w sposób kompleksowy.

  • Firma GIGA
  • Firma GIGA
  • Firma GIGA
  • Firma GIGA
  • Firma GIGA
  • Firma GIGA
  • Firma GIGA
  • Firma GIGA

Współpraca z partnerami

Stale rozwijamy i pielęgnujemy sieć powiązań z firmami podwykonawczymi, dostawcami oraz partnerami biznesowymi, również w formie konsorcjów. O wyborze partnera budowlanego do danej realizacji decyduje jego rzetelność oraz spójność z wartościami wyznawanymi przez firmę. W portfolio przedsiębiorstw współpracujących z GIGA znajdują się zarówno duże korporacje o zasięgu europejskim, jak również firmy rodzinne działające lokalnie.

Jednym z wieloletnich partnerów działających na rynku polskim jest rodzinna firma budowlana „Marat”. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny Park Maszyn (żurawie, podnośniki itp.) pozwalający na sprawny montaż konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych.

 

Swoimi doświadczeniami na temat współpracy z GIGA podzielił się Prezes firmy Pan Tadeusz Marat:

 

GIGA to rzetelna firma, którą od lat wspieramy w realizacjach przemysłowych. Wyróżnia się na tle konkurencji dbałością o detale, dzięki czemu właściwe elementy konstrukcyjne docierają zawsze bez opóźnień na plac budowy. Ponadto, GIGA utrzymuje ze swoimi podwykonawcami partnerskie stosunki.

Rodzinna firma budowlana Marat

Strategia rozwoju

Niezależnie od pozycji zajmowanej w spółce GIGA, pracownicy uczą się działać w sposób zorientowany na budowanie długotrwałego kapitału marki.

Kapitał Ludzki

Ludzie stanowią o tym, czym faktycznie jest GIGA. To nasi pracownicy systematycznie i nieustannie pielęgnują relacje z klientami, wykonawcami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Pracownicy GIGA kładą szczególnie duży nacisk na utrzymywanie partnerskich stosunków niezależnie od drugiej strony transakcji. Taka polityka przynosi licznie korzyści dla przedsiębiorstwa, gdyż wielu naszych partnerów kontynuuje współpracę z GIGA od pierwszych dni jej istnienia.

Kapitał Ludzki

Odpowiedzialny rozwój

Działamy w sposób koncentrujący się na jakości wykonywanej pracy oraz ograniczaniu podziałów społecznych. Kadry kierownicze GIGA pracują wytrwale każdego dnia, aby wypracowywać pozytywne synergie wynikające z podejmowanych przedsięwzięć. Mając do dyspozycji rozbudowane narzędzia analizy makro- i mikroekonomicznej staramy się identyfikować pozytywne oraz negatywne czynniki związane z danym projektem, aby w ten sposób podejmować decyzje korzystne ekonomiczne dla spółki, rozumiejąc przy tym ich wpływ na społeczeństwo.

Odpowiedzialny rozwój

Ekologiczny rozwój

Podejmujemy konkretne działania, aby minimalizować negatywny wpływ działalności biznesowej na środowisko. GIGA wyróżnia 3 główne dziedziny, budujące odpowiedzialność ekologiczną przedsiębiorstwa. Dotyczą one ekologicznej organizacji placu budowy, segregacji odpadów wraz z recyklingiem, a także wyboru podwykonawców świadomych ekologicznie.

Ekologiczny rozwój

Więcej informacji można uzyskać w zakładce:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Robert Dąbrowski - Prezes Zarządu

Jestem niezmiernie dumny z postępu jaki wykonała firma GIGA w ciągu ponad 20-letnigo istnienia. Niezwykle ważny jest dla mnie fakt, iż GIGA pozostała wierna swoim ideałom założycielskim, które opierają się na rozwoju pracowników oraz wzroście organicznym. Na każdym kroku spotykam ludzi, którzy wykazują się odpowiedzialną postawą w życiu zawodowym oraz prywatnym – jest to sukces związany z pozytywnym wpływem kultury organizacyjnej kreowanej wewnątrz naszej firmy.

Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności Maszyny Elektryczne | MBA na Koźmiński Business School

Zamknij