Zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w biurze oraz na budowie

Regularna dezynfekcja pomieszczeń biurowych (co 1,5 godziny) przez wyznaczoną i przeszkoloną osobę (w szczególności blatów, klamek, uchwytów)

Wyznaczenie osób monitorujących stan zapasów środków dezynfekujących w przestrzeniach wspólnych oraz mydeł w płynie w łazienkach.

Udostępnienie maseczek ochronnych dla wszystkich pracowników firmy GIGA oraz, w razie potrzeby, dla współpracujących z nimi podwykonawców / brygad

Prowadzenie porannego wywiadu na budowie z osobami wchodzącymi na teren inwestycji w celu oceny stanu zdrowia

Kontakty międzyludzkie oraz higiena

Zapisywanie listy osób wchodzących oraz schodzących z terenu budowy w celu szybkiej reakcji na potencjalne pojawienie się przypadku Covid-19 wśród pracowników.

Zachowanie odległości 1,5m na spotkaniach koordynacyjnych oraz wietrzenie pomieszczeń po każdym spotkaniu / co 1,5 godziny.

Odstawianie paczek otrzymanych pocztą na 48 godzin lub w przypadku dokumentów pilnych, pełna dezynfekcja opakowań przez otwarciem.

Regularnie pranie ubrań roboczych w wysokich temperaturach. Udostępnienie dla robotników detergentów do prania ubrań, gdy są przekazywane dla innych osób.

Reakcja na COVID

Stworzenie warunków do pracy zdalnej dla osób, które mogą realizować swoje zadania na odległość

Zapewnienie większej ilości kontenerów oraz pomieszczeń na budowach w celu zmniejszenia rotacji osób w zamkniętych przestrzeniach

Optymalizacja liczby fizycznych kontaktów z dostawcami materiałów na budowę w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia wirusa (planowanie większych dostaw)

Pracownicy są zachęcani, aby zabierać ze sobą laptopy, myszki i innych urządzenia osobiste po zakończeniu pracy.

Rozwiązania organizacyjne

Ograniczenie liczby osób przewożonych w pojazdach zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia

Motywowanie firm współpracujących z GIGA do wysyłania dokumentów rozliczeniowych i umów drogą elektroniczną

Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych dla usług wykonywanych oraz otrzymywanych codziennie (bezdotykowe dostawy posiłków na budowę / do biura)

Wyznaczenie procedur określających zasady postępowania w przypadku pojawienia się osoby z infekcją Covid-19. Określenie zasad zgłoszenia osób, które powinny poddać się kwarantannie.

Reakcja na COVID

Zamknij