Najważniejsze Fakty

Inwestor: Burmistrz Gminy Halinów
Wykonane roboty: roboty ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe, wyposażenie technologiczne, instalacje wod-kan, c.o., instalacje elektryczne, instalacja sygnalizacji włamań, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu
Czas realizacji: czerwiec 2007-październik 2008

Opis realizacji:

Inwestycja polegająca na wykonaniu hali sportowej, nowych pomieszczeń dydaktycznych i zaplecza sanitarno – socjalnego dla przedszkola, szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz gimnazjum w Halinowie. Konstrukcje obiektu stanowi drewno klejone i elementy żelbetowe przykryte płytą warstwową. Prace przebiegały na terenie czynnej jednostki oświatowej. W ramach zadania wyposażono salę gimnastyczną w niezbędne wyposażenie technologiczne do przeprowadzania rozgrywek sportowych (koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa), a także wykonano ciągi pieszo-jezdne i ogrodzenie.

 

Zamknij