Najważniejsze Fakty

Inwestor: Miasto St. Warszawa – Dzielnica Białołęka
Wykonane roboty: roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe, sieci zewnętrzne i wewnętrzne, wentylacja, technologii i wyposażenie, zieleń i zasadzenia
Czas realizacji: grudzień 2008-czerwiec 2010

Opis realizacji:

Wykonanie hali sportowej wraz z zapleczem sportowym, dydaktycznym i socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu dla Szkoły Podstawowej Nr 121 przy ul. Płużnickiej w Warszawie. Roboty obejmowały funkcjonalne połączenie istniejącego obiektu szkolnego z nową częścią zespołu, wykonanie kompleksowych sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenie w sprzęt sportowy i dydaktyczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Przy budynku znalazły się boiska zewnętrzne i bieżnie o nawierzchni poliuretanowej. Realizacja przebiegała na terenie czynnej jednostki oświatowej. Po rozbudowie o nowe pracownie i laboratoria szkoła jest w stanie przyjąć blisko 500 uczniów.

 

Zamknij