Najważniejsze Fakty

Inwestor: Miasto st. Warszawa – Dzielnica Rembertów
Wykonane roboty: zagospodarowanie terenu, konstrukcja budynku, murowanie ścian, instalacja wentylacji, wod-kan i c.o., wykonanie posadzek, dokumentacja powykonawcza
Czas realizacji: sierpień 2006-lipiec 2007

Opis realizacji:

Inwestycja polegająca na budowie pomocniczej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 126 im. Bohaterów Westerplatte (obecnie Szkoła Podstawowa nr 376). W zakresie robót znajdowały się branże: budowlana, wentylacyjna, sanitarna (zewnętrzna i wewnętrzna) a także elektryczna. Kompleksowy zakres świadczonych usług przez firmę pozwolił oddać budynek „pod klucz” w terminie pozwalającym korzystać z sali gimnastycznej od roku szkolnego 2017/2018.

 

Zamknij