Najważniejsze Fakty

Inwestor: Sokołów S. A.
Wykonane roboty: roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcja stalowa z pokryciem dachu, wykonanie posadzek, ślusarka, roboty wewnętrzne sanitarne i elektryczne, zagospodarowanie terenu
Czas realizacji: maj 2016-listopad 2016

Opis realizacji:

Inwestycja współtowarzysząca budowie obiektu magazynowo-specycyjnego z chłodnią. Roboty skupiały się na wykonaniu fundamentów, przygotowaniu i wzniesieniu konstrukcji stalowej, a następnie montażu lekkiej obudowy i wylaniu posadzek. Nierozłączną częścią prac były roboty sanitarne (odpływy technologiczne) oraz elektryczne pozwalające na zautomatyzowanie czyszczenia pojazdów ciężarowych. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu wokół nowopowstającego obiektu.

 

Zamknij