Najważniejsze Fakty

Inwestor: Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
Wykonane roboty: demontaż rozdzielnicy głównej i istniejącego zasilania, instalacja tymczasowego zasilania, sporządzenie pomiarów po montażowych
Czas realizacji: listopad-grudzień 2004

Opis realizacji:

Inwestycja prowadzona w budynku B Centrali NIK przy ul. Krzywickiego w Warszawie polegająca na demontażu istniejącej rozdzielnicy głównej w budynku oraz istniejącego zasilania a następnie montażu zasilania prowizorycznego. W zakresie robót uwzględniono również sporządzenie badań po montażowych oraz protokołów prób.

Zamknij