Najważniejsze Fakty

Inwestor: SPZOZ Szpital Wolski
Wykonane roboty: roboty architektoniczno-konstrukcyjne, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan i c.o., instalacje wentylacyjne, instalacje tlenowe
Czas realizacji: maj 2007-październik 2007

Opis realizacji:

Roboty budowlane wielobranżowe realizowane dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ), Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej polegające na modernizacji pomieszczeń w Pawilonie nr I dla potrzeb odcinka łóżkowego. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe oraz budowlane, roboty elektryczne (ułożenie kabli, przewodów, instalacji grzewczych i osprzętu elektrycznego), roboty wod-kan i c.o., a także wykonanie wentylacji z instalacją tlenową.

 

 

Zamknij