Najważniejsze Fakty:

Inwestor: STOEN S.A.
Wykonane roboty: posadowienie stacji Trafo, ułożenie kabli do istniejącej sieci, przełożenie linii kablowej, demontaż linii napowietrznej
Czas realizacji: listopad 2001-grudzień 2001

Opis realizacji:

Inwestycja realizowana dla firmy STOEN S.A. (obecnie Innogy S.A.), rejon Mokotów-Ochota, polegająca na budowie stacji Transformatorowej 15/0,4kV przy ul. Finałowej w Warszawie oraz powiązaniu jej z istniejącą siecią średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia. Roboty energetyczne uwzględniały wyposażenie stacji Trafo, przełożenie kabli, demontaż zbędnej linii napowietrznej oraz powiązanie nowej stacji z istniejącą siecią.

Zamknij