Najważniejsze Fakty:

Inwestor: STOEN S.A.
Wykonane roboty: posadowienie stacji Trafo 15kV, ułożenie kabli do istniejącej sieci, zasilenie budynków mieszkalnych przy użyciu obwodów kablowych 0,4kV
Czas realizacji: sierpień-wrzesień 2002

Opis realizacji:

Inwestycja realizowana dla firmy STOEN S.A. (obecnie Innogy S.A.), rejon Mokotów-Ochota, polegająca na budowie stacji Transformatorowej 15/0,4kV u zbiegu ulic Starzyńskiego i Baletowej w Warszawie w celu zasilenia budynków mieszkalnych. Roboty energetyczne uwzględniały wyposażenie stacji Trafo 15kV, przełożenie kabli oraz ułożenie kabli niskiego napięcia 0,4kV do istniejących budynków mieszkalnych.

Zamknij