Najważniejsze Fakty:

Inwestor: Centralny Ośrodek Informacji Statystycznej (obecnie CIS)
Wykonane roboty: przebudowa głównych rozdzielni energetycznych w COIS i GUS, przebudowa wewnętrznych linii zasilających, wykonanie zasilania tymczasowego
Czas realizacji: lipiec-listopad 2003

Opis realizacji:

Inwestycja realizowana dla COIS (obecnie CIS) polegająca na przebudowie sieci energetycznej w budynku mieszczącym COIS oraz GUS. Ze względu na konieczność ograniczenia do minimum zaburzeń w pracy Urzędu wykonano niezbędne zasilanie tymczasowe w celu zapewnienia nieprzerwanego bezprzewodowego zasilania urządzeń pracujących w ruchu ciągłym w sieci LAN i WAN. Ponadto, zapewniono nieprzerwaną pracę rozdzielni głównych w czasie trwania prac budowlanych oraz wykonano wewnętrzne linie zasilające wg projektu wykonawczego.

Zamknij