Najważniejsze Fakty:

Inwestor: „Polmos” Żyrardów
Wykonane roboty: remont uziemienia i instalacji odgromowej, przeniesienie RGNN, instalacja oświetlenia, instalacja RGNN i RGSN, stacja Trafo 15kV, awaryjne zasilanie, zasilenie instalacji p.poż., pomiary powykonawcze
Czas realizacji: czerwiec 2000-październik 2001

Opis realizacji:

Kompleksowe roboty modernizacyjne z zakresu energetyki realizowane na zlecenie Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos”. Zakres prac rozłożony był na kilka umów, które dotyczyły

  • remontu uziemienia oraz instalacji odgromowej
  • wykonaniu stacji Transformatorowej 15kV
  • instalacji oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
  • dostawy oraz montażu RG niskiego i średniego napięcia
  • wykonaniu zasilania awaryjnego oraz p.poż
  • wykonaniu pomiarów powykonawczych oraz dokumentacji technicznej
  • wykonaniu pomiarów powykonawczych oraz dokumentacji technicznej

Zamknij