Najważniejsze Fakty

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”
Wykonane roboty: roboty budowlane (m. in. roboty ziemne, fundamenty, ściany posadzki parapety, stolarka) inst. sanitarne (wod-kan, c.o. i c.t.), instalacje elektryczne, sygnalizacja pożarowa i instalacja gazowa, droga p.poż
Czas realizacji: sierpień 2005-sierpień 2006

Opis realizacji:

Kompleksowa inwestycja polegająca na rozbudowie DPS „Leśny” w Warszawie, w której GIGA występowała jako generalny wykonawca. W zakresie robót znajdowały się m. in. roboty ziemne oraz szkielet budynku, murowanie ścian, wylanie posadzek, wykonanie sufitów i schodów. Przeprowadzono niezbędne roboty sanitarne i elektryczne, a także wykonano instalację gazową w celu uzbrojenia budynku w media. Firma podjęła się również montażu sygnalizacji pożarowej i wybudowała drogę przeciwpożarową.

 

Zamknij