Najważniejsze Fakty

Inwestor: Sokołów S. A.
Wykonane roboty: roboty ziemne, roboty fundamentowe, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, sufity podwieszane, podbudowy pod posadzki, posadzki żywiczne, stolarka i ślusarka, instalacje wod-kan, c.o. i c.t., elektryczne, wentylacyjne, chłodnicze
Czas realizacji: kwiecień 2020-lipiec 2021

Opis realizacji:

Przedsięwzięcie realizowane przez firmę GIGA w roli Generalnego Wykonawcy dla przedsiębiorstwa Sokołów S.A. W ramach inwestycji prowadzonej przy działającym zakładzie wykonano pełen zakres robót budowlanych (m. in. roboty ziemne, podbudowy pod drogi oraz drogi, fundamenty, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, lekka obudowa z płyty warstwowej, sufity podwieszane, posadzki żywiczne, stolarka i ślusarka, cokoły i odboje, doki dla aut ciężarowych), robót elektrycznych oraz sanitarnych (technologicznych, wodnych, kanalizacji) a także wykonano niezbędne instalacje wentylacyjne oraz chłodnicze. W wybranych pomieszczeniach zainstalowano chłodnice amoniakalne pozwalające na utrzymanie temp. -4oC oraz chłodnice glikolowe zapewniające temp. 0oC. Nowo wybudowany obiekt powiększył powierzchnię całkowitą zakładu o 11 800 m2 i składa się z części produkcyjnej, magazynowej oraz biurowej. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o gotową dokumentację jak również projekty własne.

 

Zamknij