Najważniejsze Fakty

Inwestor: Miasto St. Warszawa – Dzielnica Białołęka
Wykonane roboty: roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych, modernizacja instalacji c. o., zagospodarowanie terenu
Czas realizacji: wrzesień 2010-czerwiec 2011

Opis realizacji:

Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej szkoły Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa na warszawskiej Białołęce. W zakresie robót mieściła się rozbudowa budynku dla dzieci młodszych i modernizacja części przewidzianej do nauki dla dzieci starszych. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem kontenerów. W ramach inwestycji wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne, prace wykończeniowe, a także zakupiono nowe wyposażenie i zagospodarowano teren wokół szkoły.

 

Zamknij