Najważniejsze Fakty

Inwestor: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (obecnie MNISW)
Wykonane roboty: Wymiana Rozdzielni Głównych Prądu
Czas realizacji: listopad-grudzień 2003

Opis realizacji:

Inwestycja polegająca na wymianie Rozdzielnic Głównych Prądu RG-1 i RG-2 zgodnie z projektem wykonawczym w budynku Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) znajdującym się przy ul. Wspólnej 1/3 w Warszawie.

Zamknij