Najważniejsze Fakty

Inwestor: Gmina Pomiechówek
Wykonane roboty: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, konstrukcja żelbetowa, wykonanie stropodachu na membranie dachowej, ślusarka i stolarka, fasady szklane, instalacje elektryczne, sanitarne, solarne, wyposażenie obiektu, zagospodarowanie terenu, wykonanie drogi i chodnika, place zabaw
Czas realizacji: wrzesień 2013-czerwiec 2014

Opis realizacji:

Inwestycja polegająca na budowie budynku pasywnego o wskaźniku weryfikacji energetycznej 15KWh/m2/rok. W ramach umowy GIGA wykonała rozbiórkę parterowego budynku 5-oddziałowgo przedszkola, wybudowała 10-oddziałowe przedszkole składające się z dwóch kondygnacji nadziemnych, jednej kondygnacji podziemnej, a także ogródka ze szkółką roślin na dachu. Firma wykonała również plac dojazdowy z chodnikami z kostki brukowej, a także wyposażyła obiekt w niezbędne sanitaria, meble, akcesoria przedszkolne oraz instalacje teletechniczne.

 

Zamknij