Najważniejsze Fakty:

Inwestor: „Polmos” Żyrardów
Wykonane roboty: zagospodarowanie terenu, demontaż placu manewrowego, demontaż urządzeń w Dziale Gorzelni, remont elewacji zbiornika wodnego, dokumentacja powykonawcza
Czas realizacji: wrzesień 2005-lipiec 2006

Opis realizacji:

Kolejna współpraca firmy GIGA z zakładem „Polmos” Żyrardów polegająca na wykonaniu kompleksowych robót modernizacyjnych z zakresu adaptacji istniejącego budynku produkcyjnego obejmującego m. in. branże budowlane i sanitarne, a także zagospodarowanie przyległego terenu:

  • Wykonanie ogrodzenia
  • Demontaż placu manewrowego z wywiezieniem gruzu a nastąpienie nawiezienie ziemi oraz posianie trawy
  • Demontaż urządzeń postawionych w stan likwidacji oraz przełożenie instalacji w Dziale Gorzelni
  • Wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, sprężonego powietrza a także wentylacji i rurociągów technicznych w Magazynie spirytusu destylatu zbożowego
  • Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz uzyskanie niezbędnych atestów

 

 

Zamknij