Ludzie stanowią o tym, czym faktycznie jest GIGA. To nasi pracownicy systematycznie i nieustannie pielęgnują relacje z klientami, wykonawcami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Pracownicy GIGA kładą szczególnie duży nacisk na utrzymywanie partnerskich stosunków niezależnie od drugiej strony transakcji. Taka polityka przynosi licznie korzyści dla przedsiębiorstwa, gdyż wielu naszych partnerów kontynuuje współpracę z GIGA od pierwszych dni jej istnienia.

 

  • W firmie obowiązuje płaska struktura organizacyjna, co oznacza, że pomysły wnoszone przez kadry dowolnego szczebla nie zanikają na innych poziomach zarządczych. Nawet początkujący pracownicy GIGA mogą się stać „promotorami zmiany”.
  • Analitycy GIGA stale dodają i aktualizują informacje dotyczące poszczególnych dostawców oraz podwykonawców, mając na uwadze 4 główne kryteria: terminowość, jakość wykonanej pracy/jakość dostaw, utrzymywanie czystości / gospodarowanie odpadami, dobre praktyki (BHP)
  • Firma chętne odpowiada na potrzeby pracowników poprzez wprowadzanie wybranych benefitów, jeżeli stanowią one korzyść również dla GIGA. Jedną z inicjatyw, które została niedawno wprowadzona w firmie są kursy z języka angielskiego.
  • Tworzone są standardy bezpieczeństwa dla dostawców oraz podwykonawców.
  • Ochrona pracowników na budowie i przestrzeganie zasad BHP są dla nas szczególnie istotne. Podwykonawcy, którzy działają w sposób mogący doprowadzić do wypadków na budowie, są informowani o potencjalnych zagrożeniach. W przypadku powtarzających się sygnałów świadczących o niefrasobliwości, podwykonawca może być nawet usunięty z placu budowy.
  • W firmie regularnie toczą się rozmowy oraz wysyłane są wiadomości inspirowane przez kadry kierownicze dotyczące sposobów zwiększenia bezpieczeństwa na budowie. Takie inicjatywy mają na celu wzbudzić zainteresowanie pracowników tematem, aby aktywnie dostrzegali pojawiające się lub mogące pojawić się niebezpieczeństwa.

 

Zamknij